KỸ NĂNG VIẾT – 1 trong 4 kỹ năng học sinh KIZUKI rèn luyện

KỸ NĂNG VIẾT – 1 trong 4 kỹ năng học sinh KIZUKI rèn luyện

Tại KIZUKI, các con được luyện tập 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Với kỹ năng Viết, KIZUKI hướng dẫn con luyện tập cẩn thận từ những nét đầu tiên cùng chăm chỉ viết chữ ngay ở trên lớp và tại nhà.

Trên lớp

  • Lớp KIZUKI KIDS có thể sử dụng bảng viết hoặc vở chuyên viết tiếng Nhật để luyện tập.
  • Lớp lớn hơn như HIROKO, MARUGOTO vừa viết tay vừa tập dần với việc gõ tiếng Nhật trên máy tính, điện thoại. Con có thể tự viết những đoạn giới thiệu ngắn với cả Hiragana và Kanji.
 

Tại nhà

  • Các con đều có vở chuyên viết tiếng Nhật.
  • Mỗi tuần các bạn ấy đều làm bài tập gửi thầy cô, song song với luyện chữ và quay video phát biểu tiếng Nhât.
Các con tiếp tục chăm chỉ như thế này, KIZUKI tin rằng con sẽ ngày một viết chữ đẹp hơn, gõ tiếng Nhật nhanh hơn đấy!