ý nghĩa tên gọi kizuki

Ý nghĩa tên gọi KIZUKI

KIZUKI trong tiếng Nhật có 2 cách là気づき– Nhận thức và 築き – Xây dựng.

Với những lớp ý nghĩa trên, KIZUKI sẽ là nơi giúp trẻ nhận thức được khả năng của bản thân, bằng cách xây dựng nền tảng tư duy ngôn ngữ vững chắc cho trẻ, từ đó giúp trẻ tự tin hơn trong giao tiếp, nuôi dưỡng năng lực ngoại ngữ. Bên cạnh đó, KIZUKI cũng là nơi xây dựng và vun đắp tình yêu của trẻ với tiếng Nhật, những nét đẹp văn hóa của Nhật Bản.