1.Sắp xếp đồ dùng, chào hỏi tác phong Nhật Bản 

 

2.Ôn tập và kiểm tra bài cũ

các bạn nhỏ ôn lại bài cũ

 

3.Học bài mới

 

4. Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản

5. Sắp xếp bàn ghế, chào cô và các bạn khi kết thúc giờ học

 

6. Thầy cô giáo trao đổi trực tiếp với phụ huynh tại trung tâm