1. Dạy Ý THỨC cho trẻ từ việc hướng dẫn trẻ tạo thói quen tốt.

2. Khơi gợi HỨNG THÚ bằng việc cùng trẻ tìm hiểu những chủ đề gần gũi

3. KHUYẾN KHÍCH trẻ nói ra được cảm nhận của bản thân

4. ĐỒNG HÀNH cùng phụ huynh                                                                                

5. Dạy NGÔN NGỮ song hành TRẢI NGHIỆM văn hóa Nhật Bản

6. Giáo viên Nhật Bản & Việt Nam giảng dạy TOÀN THỜI GIAN

7. Lớp SỐ LƯỢNG ÍT 8 bạn/lớp. Giáo viên QUAN SÁT TỈ MỈ từng học sinh