CON SỐ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CODOMO CLUB

CON SỐ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CODOMO CLUB

Con số là một trong những nội dung rất gần gũi và quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của trẻ. Xoay quanh chủ đề con số trong lứa tuổi tiền tiểu học có rất nhiều các nội dung khác nhau như: đếm số lượng, số lượng nhiều ít, số lượng tương ứng, hợp thành của 2 số… Vì vậy khi hướng dẫn trẻ từ 4-5 tuổi, nhiều ba mẹ băn khoăn chưa biết nên hướng dẫn con như thế nào và bắt đầu từ đâu. Ba mẹ hãy cùng thử tìm hiểu phương pháp CODOMO CLUB Nhật Bản giúp trẻ như thế nào cùng nội dung “Con số” nhé.

I. Giúp trẻ hiểu bản chất của con số qua từng bài

Trong chương trình CODOMO CLUB, với nội dung được xây dựng hệ thống trong 42 bài sẽ giúp trẻ hiểu bản chất và tiếp thu con số một cách dễ dàng.

1. Con số biểu thị số lượng cụ thể

1.1. Trẻ 4 tuổi

Ở lứa tuổi này, trẻ đã có thể nhận biết mặt số, cách viết các chữ số, CODOMO CLUB sẽ giúp trẻ hiểu ý nghĩa của con số là biểu thị cho một số lượng vật cụ thể ở phía sau thông qua các hoạt động, trò chơi.

Ví dụ: ➀->➁->➂

➀ Trẻ hiểu số lượng đồ vật, con vật xung quanh mình đều tương ứng với các con số (4 con bướm tương ứng với số 4).

➁ Sau khi hiểu số lượng đồ vật, con vật được biểu thị bằng con số, trẻ dễ dàng hiểu được đồ vật, con vật cùng tương đồng về con số thì giống nhau về số lượng (3 bông hoa với 3 con ong).

➂ Trẻ có thể vận dụng khái niệm số lượng tương đồng và học đếm số lượng theo phương pháp tương ứng bằng hình tròn của CODOMO CLUB Nhật Bản (9 cái bánh vẽ 9 hình tròn)

1.2. Trẻ 5 tuổi

Ở lứa tuổi này, trẻ đã có thể hiểu rõ về khái niệm con số và các nội dung sẽ được tăng cấp độ so với lớp 4 tuổi. Các nội dung con số sẽ giúp trẻ hiểu rõ hơn các khái niệm thừa, thiếu, chia đều, mỗi,..

Ví dụ: ➀->➁->➂

➀ Khi tìm số lượng nhiều ít giữa con số và số lượng, trẻ tìm nhanh hơn vì hiểu được số lượng tương đồng con số (3 con khỉ tương ứng với số 3) nên sẽ ít hơn 4 con khỉ.

➁ Trẻ nâng cấp độ với nội dung đối ứng 1 với 1, hiểu sự thừa hoặc thiếu của các số lượng (có 4 bạn và 6 chiếc bánh thì sẽ thừa 2 cái bánh).

➂ Với phương pháp chia đều lần lượt của CODOMO CLUB, trẻ hiểu cách sử dụng từ “mỗi” như “mỗi bạn được 2 quả táo” khi làm quen bài chia đều số lượng.

Cùng với các hoạt động học mà chơi, trẻ từng bước từ đơn giản nhận biết đến hiểu và làm được bài tập trên giấy một cách cẩn thận và tỉ mỉ.

2. Hiểu phép tính cộng là sự hợp thành, phép tính trừ là sự bớt đi

2.1. Trẻ 4 tuổi

Trước khi bước vào phép tính cộng, trừ trẻ sẽ được học về sự hợp thành của số từ 3 đến 10. Điều này giúp trẻ ghi nhớ như 10 là sự hợp thành của số nào với số nào. Cùng với đó, trẻ cũng sẽ hiểu các khái niệm thêm vào, tất cả có tương ứng với sự tăng lên của số.

Ví dụ: ➀->➁->➂

➀ Trẻ làm quen với khái niệm hợp thành từ sự hợp thành của số 3, thay thế số lượng bằng con số tương ứng.  (2 quả táo với 1 quả táo thành 3 quả).

➁ Khi đã hiểu phép hợp thành đơn giản từ 3 đến 9, trẻ thực hiện phép hợp thành 10 dễ dàng hơn. Con hiểu những số nào hợp lại với nhau sẽ thành 10. (9 với 1 thành 10, 8 với 2 thành 10)

➂ Trước khi bước vào phép cộng có sử dụng các ký hiệu, trẻ sẽ hiểu thứ tự sắp xếp của phép tính thông qua bài tập “Số lượng tổng hợp”. (2 bạn bên trái với 3 bạn bên phải tất cả có 5 bạn).

2.2. Trẻ 5 tuổi

Khi đã làm quen sự hợp thành số từ giai đoạn 4 tuổi, trẻ sẽ từng bước làm quen với phép tính cộng, trừ thông qua các bài toán có lời văn để có thể hiểu được các khái niệm thêm vào hay bớt đi sẽ sử dụng với phép tính cộng hay phép tính trừ.

Ví dụ: ➀->➁->➂

➀ Trẻ từng bước thực hiện phép tính cộng khi cộng các mặt chấm trên xúc sắc đến cộng chữ số với nhau. (2 chấm với 1 chấm bằng 3, 4 với 4 bằng 8).

➁ Trẻ thực hiện cộng chữ số với nhau nhanh hơn khi hiểu mỗi chữ số tương ứng với số lượng các chấm phía trên. ( 1 cộng 3 bằng 4, tương ứng với 1 chấm cộng 3 chấm).

➂ Khi làm quen phép tính trừ, từ việc hiểu số lượng tương đồng con số cùng hình ảnh minh họa sẽ giúp trẻ hiểu được bản chất và sự khác nhau của 2 phép tính cộng trừ. (Trên đĩa có 2 cái cơm nắm, bạn ăn 1 cái, còn lại 1 cái).

II. Giúp trẻ nâng cao “Năng lực phi nhận thức”

Các nội dung trong chương trình CODOMO CLUB Nhật Bản luôn hướng đến giúp trẻ nuôi dưỡng “Năng lực phi nhận thức” của mình. Qua nội dung “Con số” trong chương trình sẽ giúp trẻ nuôi dưỡng “Năng lực phi nhận thức” nào?

Còn tiếp….