LUÔN Ý THỨC RÈN LUYỆN TÁC PHONG HỌC TẬP

LUÔN Ý THỨC RÈN LUYỆN TÁC PHONG HỌC TẬP

Với việc học tiếng Nhật thông qua học giáo dục Nhật Bản, học sinh học tại KIZUKI luôn được chú trọng rèn luyện ý thức, tác phong học tập Nhật Bản bất kể học offline hay online tạm thời:
1. Ổn định giờ học trước 5 phút, tham gia học chuyên cần.
2. Chuẩn bị đồ dùng, sắp xếp file cẩn thận – ngăn nắp.
3. Thực hiện tư thế, tác phong khi phát biểu và hội thoại ngay trong giờ học online.
4. Duy trì thói quen học tập tại nhà, gửi bài tập và video phát biểu cho thầy cô giáo.
Khi các con dần hình thành ý thức tự giác cũng như nỗ lực trong học tập thì dù học môn học nào cũng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều.