Kizuki – “Một ngày của bản thân” trong tiếng Nhật

Kizuki – “Một ngày của bản thân” trong tiếng Nhật

GIỚI THIỆU “MỘT NGÀY CỦA BẢN THÂN” TRONG TIẾNG NHẬT

Một ngày của chúng mình diễn ra như thế nào? Với cô Kobayashi, hàng ngày cô dậy lúc 6 rưỡi sáng, sau đó cô ôn bài, dọn dẹp… và đi ngủ lúc 10 giờ tối đấy.

Để giới thiệu như vậy bằng tiếng Nhật thì chúng mình sẽ dùng những từ vựng gì và mẫu câu nào? Vậy cô Kobayashi sẽ hướng dẫn các con qua video dưới đây nhé! Chúng mình hãy cố gắng ôn bài và luyện tập chăm chỉ mỗi ngày để không chỉ bản thân học tiếng Nhật tốt hơn mà còn phát biểu “tự nhiên – tự tin” hơn.