KIZUKI CHỈ DẠY TỐI ĐA 10 TRẺ/ LỚP HỌC

KIZUKI CHỈ DẠY TỐI ĐA 10 TRẺ/ LỚP HỌC

1. Giáo viên quan sát tỉ mỉ, sát sao từng học sinh

2. Mô hình lớp chỉ tối đa 10 trẻ/lớp, giúp cho việc luyện tập hội thoại cùng nhau và tham gia các hoạt động học ngoại ngữ đạt hiệu quả cao tốt hơn.                                                                                                 

3. Mỗi học sinh có nhiều thời gian luyện tập và thực hành phát biểu trước cả lớp.