GIỚI THIỆU BẢN THÂN TRONG TIẾNG NHẬT

GIỚI THIỆU BẢN THÂN TRONG TIẾNG NHẬT

“Giới thiệu bản thân” là một chủ đề cơ bản và cũng rất quan trọng trong giao tiếp tiếng Nhật. Vậy để giới thiệu bản thân, các bạn nhỏ sẽ sử dụng những từ vựng và mẫu câu nào?

Trong video này, cô giáo Nhật Bản sẽ hướng dẫn các con giới thiệu bản thân cơ bản trong tiếng Nhật qua:

– Các từ vựng trong bài giới thiệu.

– Các mẫu câu sử dụng.

– Bài mẫu giới thiệu bản thân. KIZUKI tin các con có thể tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật một cách tự tin nếu chúng mình dành thời gian 5~10 phút luyện tập chăm chỉ và đều đặn mỗi này đấy.