Lớp Codomo Club – Nghề nghiệp và phương tiện chuyên dụng

CHƠI MÀ HỌC CÙNG CON 5-10 PHÚT MỖI NGÀY
Chủ đề – Nghề nghiệp và phương tiện chuyên dụng
Xung quanh con có rất nhiều nghề nghiệp và công việc khác nhau. Việc cùng con tìm hiểu về các công việc sẽ giúp con có hình dung đơn giản về những nghề nghiệp xung quanh mình và hứng thú với nhiều công việc khác nhau.
Dưới đây là video của cô giáo tại lớp Codomo Club cùng chơi với bé về các xe chuyên dụng và nghề nghiệp.
Với phần xe cảnh sát và xe cứu thương, bố mẹ cũng hãy đặt những câu hỏi tương tự và lắng nghe con trả lời xem sao nhé.
Việc cùng chơi với con 5-10 phút mỗi ngày sẽ giúp bé tăng khả năng tư duy và khả năng ngôn ngữ.
– Bố mẹ có thể hỏi bé về nghề nghiệp của bố mẹ và người thân xung quanh bé
Khi đi ngoài đường mẹ có thể hỏi con về đồng phục, phương tiện sẽ giúp bé cũng sẽ có sự suy nghĩ, phán đoán và đặt các câu hỏi cho bố mẹ.
Bố mẹ muốn cô giáo tại Codomo Club làm video về chủ đề gì tiếp theo dành cho con, bố mẹ hãy nhắn trên trang fanpage Codomo Club Nhật Bản – Giáo dục mầm non chuyên sâu nhé.

Other Details
  • Price
  • Tutor
  • Starts On
  • Duration
  • Institution
  • Seats Available
Contact Details
  • Email
  • Cell Number