Học tiếng Nhật chủ đề phòng dịch Covid-19

Với video liên quan đến chủ đề Phòng chống dịch bệnh Covid-19, chúng mình hãy cùng Kizuki học từ vựng và mẫu câu đơn giản thông qua video sau nhé:
1.マスク (Masuku) Khẩu trang
2.マスクをつける (Masuku wo tsukeru) Đeo khẩu trang
Khi muốn nhắc ai đó đeo khẩu trang trước khi đi ra ngoài:
3.マスクをつけるのをわすれないで (Masuku wo tsukeruno wo wasurenaide)
Bạn đừng quên đeo khẩu trang nhé!
Chúng mình hãy cùng thực hiện thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y Tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế.
Các con hãy giũ gìn sức khỏe thật tốt và dành 5 – 10 phút mỗi ngày ôn tiếng Nhật để chuẩn bị sẵn sẵng quay trở lại lớp học nhé.
Lưu ý: Video được thực hiện từ tháng 3.2020
Các nhân viên, giáo viên làm việc tại Kizuki luôn đeo khẩu trang khi làm việc và tuân thủ các quy tắc phòng chống.dịch bệnh Covid-19

Other Details
  • Price
  • Tutor
  • Starts On
  • Duration
  • Institution
  • Seats Available
Contact Details
  • Email
  • Cell Number