Lớp Codomo Club – Game tìm hình dạng giống nhau

CHƠI MÀ HỌC CÙNG CON 5-10 PHÚT MỖI NGÀY
<P2: Đáp án và Hướng dẫn chi tiết> Tìm hình dạng giống nhau
Trong phần trước cô giáo đã gửi đến bố mẹ bài tập “Tìm hình dạng giống nhau” https://www.facebook.com/CodomoClubVN/posts/144478207499459
Giúp bé tăng khả năng tập trung quan sát và tăng khả năng tư duy suy luận ngôn ngữ. 
Làm thế nào để giúp con #hào_hứng hơn với bài học và khai thác các bài tập một cách #hiệu_quả. Bố mẹ có thể:
1. Mỗi bài là một câu chuyện hay một trò chơi giúp con hứng thú
2. Áp dụng bài tập vào các đồ vật hay hoạt động thực tế hàng ngày của con
3. Đặt câu hỏi từ cấp độ dễ (Cái gì? Màu gì?…) đến những câu hỏi khó (Như thế nào? Tại sao?..) giúp con phát triển #suy_luận#ngôn_ngữ.
Bố mẹ có thể thử chơi với con theo dạng bài trong video dưới:
1. Tìm chiếc gang tay hay chiếc tất giống với chiếc mẹ đang cầm.
2. Tăng độ khó hơn bằng việc: Miêu tả đồ vật, con sẽ đi tìm đồ vật đó theo chỉ thị của bố mẹ.
3. Đến lượt con miêu tả đồ vật và bố mẹ thực hiện theo.
Codomo Club hy vọng dù nghỉ dịch nhưng các con vẫn luôn sẽ có những hoạt động thật thú vị.

Other Details
  • Price
  • Tutor
  • Starts On
  • Duration
  • Institution
  • Seats Available
Contact Details
  • Email
  • Cell Number